ปริทัศน์หนังสือ ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 "วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา" (Harvard's 4 : 30 A.M. Book 1)

  • นิทัศน์ ไหมจุ้ย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Abstract

-
Published
2017-04-24
How to Cite
ไหมจุ้ยน. (2017). ปริทัศน์หนังสือ ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 "วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา" (Harvard’s 4 : 30 A.M. Book 1). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 9(1), 331-338. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/604