[1]
หนูพระอินทร์อ., “ปกหน้าใน”, jhsc, vol. 8, no. 3, Dec. 2016.