1.
แย้มขะมัง ท, ปัญญายศธนากรณ์น. การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Development of Accounting System for Shrimp farmers Community Enterprise, Huai Muang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Pr. jhsc [Internet]. 2019Dec.23 [cited 2020May26];11(3):72-112. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1042