1.
รัตนชัยภ. การตีความกฎหมายอาญา : คดีดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า โดยการใช้โทรศัพท์ (Interpretation of Criminal Law: Abuse Case by Using Telephone). jhsc [Internet]. 2016Dec.19 [cited 2020Aug.12];8(3):125-54. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/530