Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, -, สำนักงานกองบรรณาธิการ
-, -, Suratthani Rajabhat University
-, Christopher John Hawes, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University

B

Buripakdi, Adcharawan, Walailak University

C

Chanawong, Sirinit, Faculty of Liberal Arts; Mahihol University
Chanawong, Sirinit, Suratthni Rajabhat University
Changkid, Nantawan, Suratthni Rajabhat University
Chantavong, Charoen, Suratthni Rajabhat University

H

Hapol, Sujira, Faculty of Social Sciences & Humanities; Yonok University
Hawes, Chris, Suratthni Rajabhat University
Horpet, Manop, Suratthani Rajabhat University

K

K.T.S. Sarao, Professor, Preah Sihanouk Raja Sanskrit University
Kantawong, Nittaya
Kim, Hyun Hee, Hanyang University,Seoul Korea

L

Laws, Kevin, University of Sydney

N

Nakarin, Preemon, Walailuk University

P

Phiasuphan, Kantinan, Suratthani Rajabhat University
Punyaboon, Rachroat, Suratthni Rajabhat University

S

Satidporn, Wichuda, Suratthni Rajabhat University
Sitthitikul, Pragasit, Walailak University

W

Watthanaboon, Supanrigar, Suratthni Rajabhat University

กาญจนะวรรณ, นิตยา, Associate Member of the Royal Institute, Art Bureau, the Royal Institute.
กาญจนะวรรณ, นิตยา, Suratthani Rajabhat University
กาลพันธ์, กมลทิพย์, โปรมแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กาลวิบูลย์, ผศ.ดร.สุมาลัย

1 - 25 of 281 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>