ประกาศ

เนื่องจากมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบ SRU eJournals System จาก OJS เวอร์ชั่น 2 เป็นเวอร์ชั่น 3 ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสผ่านเดิม สำหรับท่านมีปัญหาดังกล่าว กรุณาแจ้งปัญหาการใช้งานแก่ผู้ดูแลระบบที่ e-mail : peerapat@sru.ac.th