[1]
สุขวุ่น ด. 2021. ไกวัลยธรรม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU). 13, 1 (Jun. 2021), 212–225.