(1)
ทับทัน ส. ปริศนาคำทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย (Riddles: Linguistic Devices and Thai Wisdom). jhsc 2022, 1, 83-96.