(1)
อาษากิจบ. คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์. jhsc 2019, 11, 247-272.