(1)
เลิศไพฑูรย์ศ. การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui. jhsc 2019, 11, 1-56.