(1)
สุขวุ่นด. “ธรรมะกับการเมือง” "Dharma and Politics". jhsc 2019, 11, 273-288.