(1)
สุขวุ่น ด. ไกวัลยธรรม. jhsc 2021, 13, 212-225.