(1)
แก้วเกื้อ เ.; อริยเดช ช. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina Platensis in Palm Oil Mill Effluent). jhsc 2022, 1, 59-72.