(1)
สุขศรี น. ห. กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy). jhsc 2022, 1, 141-148.