(1)
ทองแจ่ม ป. เดินสู่อิสรภาพ. jhsc 2022, 1, 149-152.