สุขวุ่น ด. บทบรรณาธิการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), [S. l.], v. 13, n. 1, 2021. Disponível em: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1163. Acesso em: 7 dec. 2023.