อาษากิจบ. (2019) “คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 247-272. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1014 (Accessed: 26May2020).