เลิศไพฑูรย์ศ. (2019) “การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 1-56. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1016 (Accessed: 26May2020).