สุขวุ่น ด. (2021) “สวนหลัง”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), pp. 226–235. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1164 (Accessed: 1October2023).