[1]
ทับทัน ส., “ปริศนาคำทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย (Riddles: Linguistic Devices and Thai Wisdom)”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 83–96, Dec. 2022.