[1]
อาษากิจบ., “คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 247-272, Aug. 2019.