[1]
เลิศไพฑูรย์ศ., “การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 1-56, Aug. 2019.