[1]
สุขวุ่นด., “‘ธรรมะกับการเมือง’ "Dharma and Politics"”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 273-288, Aug. 2019.