[1]
สุขวุ่นด., “ส่วนหน้า”, jhsc, vol. 11, no. 2, Aug. 2019.