[1]
สัจจพันธุ์ร., “วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง (Literary Works in the Reign of King Prachadhipok : The Response of the Middle Class’s Literary Taste)”, jhsc, vol. 6, no. 1, pp. 77-100, Dec. 2014.