[1]
เมธาวิริยะกุล ว. . ., “การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงของภาษาล่าหู่ กับภาษาไทย”, jhsc, vol. 13, no. 1, pp. 190–211, Jun. 2021.