[1]
แก้วเกื้อ เ. and อริยเดช ช., “การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina platensis in Palm Oil Mill Effluent)”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 59–72, Dec. 2022.