[1]
สุขศรี น. ห., “กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy)”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 141–148, Dec. 2022.