[1]
ทองแจ่ม ป., “เดินสู่อิสรภาพ”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 149–152, Dec. 2022.