[1]
เชยชื่นสกุล อ., “การนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติ ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Free Humanity from the Constraints of Materialism according to Than Ajahn Buddhad?sa)”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 11–30, Dec. 2022.