สุขวุ่น ด. “สวนหลัง”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), vol. 13, no. 1, June 2021, pp. 226-35, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1164.