1.
ทับทัน ส. ปริศนาคำทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย (Riddles: Linguistic Devices and Thai Wisdom). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jul.15];1(2):83-96. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/10