1.
หนูประกอบป. รูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะในการป้องกันอุทกภัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):189-20. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1013