1.
อาษากิจบ. คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบ แจ๊สบลูส์. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):247-72. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1014