1.
พยัฆพันธ์ณ. สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):103-36. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1015