1.
เลิศไพฑูรย์ศ. การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย A Study in Methods for Administering and Developing Koh Samui. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):1-56. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1016