1.
กวงไหมอ. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน Cross-Cultural Communication through the Translation of Compound Nouns from English to Thai in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):79-102. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1018