1.
ณ ทองแก้วผ. “รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร” Conservative and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism in Lamae district, Chumphon province. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):57-8. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1019