1.
กาลวิบูลย์ผ. ส่วนหลัง. jhsc [Internet]. 2019Aug.16 [cited 2020May26];11(2):289-07. Available from: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1024