1.
สัจจพันธุ์ร. วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง (Literary Works in the Reign of King Prachadhipok : The Response of the Middle Class’s Literary Taste). jhsc [Internet]. 2014Dec.15 [cited 2021Oct.23];6(1):77-100. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/111