1.
สังข์วิจิตร เ. การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche. jhsc [Internet]. 2021Feb.1 [cited 2022Nov.30];13(1):135-52. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1147