1.
เมธาวิริยะกุล ว. การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงของภาษาล่าหู่ กับภาษาไทย. jhsc [Internet]. 2021Jun.21 [cited 2022Nov.30];13(1):190-211. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1148