1.
แก้วเกื้อ เ, อริยเดช ช. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina platensis in Palm Oil Mill Effluent). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jun.18];1(2):59-72. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/12