1.
อินทร์คง ม. การประเมินโครงการกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี (An Evaluation of the Development Process and Increasing Educational Quality in Small School Project). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2023Oct.1];1(2):31-44. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/16