1.
สุขศรี นห. กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jul.15];1(2):141-8. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20