1.
ทองแจ่ม ป. เดินสู่อิสรภาพ. jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jul.15];1(2):149-52. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3