1.
เชยชื่นสกุล อ. การนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติ ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Free Humanity from the Constraints of Materialism according to Than Ajahn Buddhad?sa). jhsc [Internet]. 2022Dec.19 [cited 2024Jul.15];1(2):11-30. Available from: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/84