ส่วนหลัง

-

  • ดร.พิชัย สุขวุ่น (บรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Abstract

-

Published
2019-12-23
How to Cite
สุขวุ่นด. (2019). ส่วนหลัง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(3), 275-291. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1068