ปริทัศน์หนังสือ ปริศนาวงศาคณาญาติ “ลัวะ” (The Mysterious Relatives of “Lawa”)

  • ศิริอร เพชรภิรมย์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Keywords: -

Abstract

-
Published
2016-12-19
How to Cite
เพชรภิรมย์ศ. (2016). ปริทัศน์หนังสือ ปริศนาวงศาคณาญาติ “ลัวะ” (The Mysterious Relatives of “Lawa”). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3), 313-320. Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/539