บทบรรณาธิการ

  • อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ สำนักงานกองบรรณาธิการ

Abstract

-
Published
2016-12-19
How to Cite
หนูพระอินทร์อ. (2016). บทบรรณาธิการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 8(3). Retrieved from http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/543